Welkom bij Aissa’s Law

Aissa’s Law biedt juridisch advies op maat aan ondernemers en particulieren. Wij streven ernaar om uw probleem zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. We informeren, adviseren en bemiddelen waar het kan en procederen als het moet.

Bestuursrecht


Aissa’s Law biedt juridische bijstand ten aanzien van subsidies, vergunningen, handhaving en bestuursdwang, planschade, ruimtelijke ordening en uitkeringen.


Lees meer

Arbeidsrecht


Aissa’s Law staat zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidsrechtzaken, bijvoorbeeld bij het ontslagrecht en loonvorderingen.


Lees meer

Ondernemingsrecht


Aissa’s Law helpt u bij vragen over samenwerkingsverbanden, besluiten, aandeelhoudersovereenkomsten en geschillen over de koers van de onderneming.


Lees meer

Privaatrecht


Aissa’s Law verstrekt juridisch advies ten aanzien van managementovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, wanprestaties, intentieovereenkomsten en overige geschillen en contracten.


Lees meer