Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een belangrijk onderdeel van het privaatrecht. Deze tak van het recht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Van een werkgever-werknemer relatie is sprake wanneer zich iemand met arbeidsovereenkomst ertoe heeft verplicht om in ruil voor loon onder het gezag van een werkgever te werken.

Het arbeidsrecht is nodig om de rechten van de werknemer tegenover de werkgever te beschermen. Het arbeidsrecht verplicht de werkgever bijvoorbeeld om zijn werknemers een minimumloon te betalen. De werknemer is op zijn beurt verplicht om zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de werkgever. Verder is het arbeidsrecht zeer belangrijk bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Een groot deel van het arbeidsrecht heeft dan ook betrekking op ontslag.

Wat Aissa’s Law voor u doet: adviseren en procederen over arbeidsovereenkomsten, functioneringstrajecten, ontslagzaken, loongeschillen, CAO-geschillen, arbeidsomstandigheden, arbeidsongevallen, boetes door de Arbeidsinspectie, arbeidsongeschiktheid, re-integratie en poortwachterregelingen.