Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de relatie tussen overheid en burger. Onder het bestuursrecht valt bijvoorbeeld het bouwen van een woning, het ontvangen van subsidie, het kappen van een boom en het exploiteren van een café.

De overheid heeft vele bevoegdheden en kan op veel verschillende manieren dwingend optreden tegen burgers. Wat doet u als u een vergunning heeft aangevraagd en de gemeente weigert die te verlenen?

Wat Aissa’s Law voor u doet: adviseren en alle bezwaar- en beroepsprocedures bij diverse geschillen met gemeenten voeren.