Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht valt onder het burgerlijk recht en houdt zich bezig met de verschillende zakelijke rechtsvormen. Kiest u voor een onderneming met of zonder rechtspersoonlijkheid?

De keuze voor een rechtsvorm heeft belangrijke juridische en economische consequenties. Daarom is het van belang dat u gedegen advies inwint, voordat uw bedrijf van start gaat. U komt dan ook te weten hoe besluiten genomen moeten worden en hoe het zit met uw aansprakelijkheid.

Wat Aissa’s Law voor u doet: adviseren en procederen over de algemene voorwaarden van uw onderneming, aansprakelijkheid en het opstellen van contracten en besluiten van uw onderneming.