Privaatrecht

Het privaatrecht heeft betrekking op relaties en interacties tussen burgers. Het werkterrein van het privaatrecht is hierdoor bijzonder groot.

In ons dagelijks leven speelt het privaatrecht een belangrijke rol. Het regelt zaken als het huwelijk, echtscheiding, het omgangsrecht van een zaaddonor met zijn kind, de aankoop van uw auto en de vraag of u als slachtoffer van een verkeersongeluk recht heeft op schadevergoeding.

Wat Aissa’s Law voor u doet: adviseren en procederen over verbintenissenrecht, overeenkomsten- en contractenrecht (waaronder de algemene voorwaarden, licentie-overeenkomsten, managementovereenkomsten, koopovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten), personen- en familierecht, consumentenrecht, faillissementsrecht en huurrecht.